Inframatico

Cangas

Debuxos de Cangas feitos cuns rotuladores Copic:

  • 1 Staedler 0,05
  • 1 Sakura Pigma Sensei 0,04
  • 1 Sakura Pigma FB
  • Varios Copic Ciao y Sketch
  • 1 Sakura Jelly Roll, 1 Posca branco groso