Inframatico

Galpón

galpón  /jal’pon/

Construción feísta tradicional, normalmente pegada á casa, polo xeral só cuberta polo tellado, que serve de almacén,  para gardar a leña, ferramentas, persoas, animais e enseres.

Pode complementar ou substituir á vivenda habitual.